Op het prachtige Schiermonnikoog begint het na een rustig voorjaar weer behoorlijk druk te worden. De toeristenstroom komt weer op gang, en doordat de ganzen hun trek naar het noorden van Europa hebben ingezet, is het voor de boeren een drukte van belang om het spaarzame gras nu van het land te krijgen. Overdag werken de boeren op het land en in de koeienstallen. ’s Avonds zijn ze druk bezig om gezamenlijk invulling te geven aan het biodiversiteitsproject. Dit is voor iedereen een razend interessant proces, maar tegelijkertijd ook uiterst complex, omdat de verschillende activiteiten binnen het project nauw met elkaar verweven zijn. Het vaststellen van de transitievergoeding, het opstellen van actieplannen voor de GLB-pilot en de Regiodeal, en de bouwplannen voor de eigen zuivelverwerking, hangen in de tijd nauw met elkaar samen.

De ambitieuze boeren hebben gedurende het maken van de plannen hulp gekregen van overheden, bedrijfsleven en adviseurs, en daarnaast is sinds 1 april jl. bureau Wing in de arm genomen om de boeren te begeleiden om alle deelsporen gestructureerd bij elkaar te laten komen.  Wing ondersteunt de werkgroep en het Breed Overleg, helpt bij het opstellen van de plannen en financieringsaanvragen, en organiseert de afstemming met andere partijen. Namens Wing zullen Irene van Dorp, Kees van Es en John van de Lagemaat zich vastbijten in het project Biodivers boeren op Schiermonnikoog. Namens de boeren wensen wij Wing veel succes bij de werkzaamheden!

Contact