In de afgelopen weken zijn alle eilander boeren lid geworden van de Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog. Hiermee maken de boeren een belangrijke stap om samen te werken aan de biodiversiteitsdoelstellingen op het eiland. Het biodiversiteitsproject bevindt zich in een spannende fase, want de komende maanden hopen de boeren alle plannen te bespreken met de partners in overheid en bedrijfsleven. 

De boeren kiezen voor een biodiverse landbouw met maar liefst 30% minder vee, waar het verlies aan inkomsten zal gecompenseerd worden door de verkoop van eilander zuivelproducten. Binnenkort wordt duidelijk hoe de stikstofreducerende en natuur-bevorderende maatregelen eruit gaan zien. 

 

 

Inmiddels zijn de kaasplannen uitgewerkt en zijn afspraken gemaakt over productie, smaak en distributie van kaas aan de vaste wal. Uiteindelijk zal er ook een kaasmakerij gerealiseerd worden op het eiland, naast boerderij Florida aan de Reddingsweg. Het bouwtraject zal de nodige tijd in beslag nemen in voorbereiding en realisatie, en voordat daarmee gestart kan worden zullen eerst alle andere afspraken vastgelegd moeten worden. Zover is het dus nog lang niet, maar door het voltallige lidmaatschap van de eigen zuivelcoöperatie geven de boeren een belangrijk signaal van vertrouwen in de toekomst van biodiverse landbouw op Schiermonnikoog!

 

Contact