Noord-Nederland als koploper van een vitaal platteland!

Noord-Nederland als koploper van een vitaal platteland!

Vanuit deze ambitie werken landbouw, natuur en onderwijs samen in de Regio Deal natuurinclusieve landbouw in Fryslân, Drenthe en Groningen. Deze Regio Deal werd in oktober 2019 officieel ondertekend en heeft als doel de omslag naar een landbouw die voedsel produceert...
Chris Braat van Natuurmonumenten neemt afscheid van Schiermonnikoog

Chris Braat van Natuurmonumenten neemt afscheid van Schiermonnikoog

Met pijn in het hart neem ik afscheid van Schiermonnikoog en van de samenwerking met de boeren aan een eiland vol biodiversiteit. Vanaf 1 juli ga ik voor Natuurmonumenten aan de slag in Nationaal Park Weerribben-Wieden.Toen ik in 2015 op het eiland kwam werken was er...
Boeren blijven hard werken aan biodiversiteitsproject

Boeren blijven hard werken aan biodiversiteitsproject

Op het prachtige Schiermonnikoog begint het na een rustig voorjaar weer behoorlijk druk te worden. De toeristenstroom komt weer op gang, en doordat de ganzen hun trek naar het noorden van Europa hebben ingezet, is het voor de boeren een drukte van belang om het...
Boeren in overleg over expirimenteerruimte kringlooplandbouw

Boeren in overleg over expirimenteerruimte kringlooplandbouw

Een nieuwe pilotregeling voor expirimenten met kringlooplandbouw start dit najaar. Goed nieuws voor de Schiermonnikoger boeren! Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en provincies hebben afspraken gemaakt om focus aan te brengen op klimaat,...
Provincie Fryslân verleent steun voor zuivellijn

Provincie Fryslân verleent steun voor zuivellijn

De zeven boeren en de zuivelcoöperatie op Schiermonnikoog krijgen een provinciale subsidie om hun omschakeling naar natuurvriendelijke landbouw verder gestalte te geven. Dit heeft de provincie Fryslân vandaag bekendgemaakt. Voor het project Schiermonnikoger...
Boeren blijven hard werken aan biodiversiteitsproject

Project loopt achter op schema, maar het vertrouwen blijft groot

Ondanks vertragingen zijn alle boeren nog steeds erg positief over de plannen. De eilander boeren werken al enkele jaren samen aan een omvangrijk biodiversiteitsproject. De aanleiding is de wens om de stikstofuitstoot aanzienlijk te verminderen, en zodoende de...