Met pijn in het hart neem ik afscheid van Schiermonnikoog en van de samenwerking met de boeren aan een eiland vol biodiversiteit. Vanaf 1 juli ga ik voor Natuurmonumenten aan de slag in Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Toen ik in 2015 op het eiland kwam werken was er weinig wederzijds vertrouwen. De afgelopen drie jaar ging ik altijd met plezier naar de overleggen met de boeren. Er is vanuit verschillende belangen over en weer respect gegroeid. We hebben een gezamenlijk doel voor het prachtige eiland gevonden. Het blijkt niet eenvoudig om met alle bestaande regels de ruimte en financiering te vinden voor dit initiatief, maar het gaat zeker lukken. 

Terwijl ik de discussies in de media en de besluiten in de politiek over de aanpak van de stikstofcrisis vaak met kromme tenen lees, word ik blij van de samenwerking op Schiermonnikoog. Het gaat op Schiermonnikoog over zo veel meer dan stikstof. Het gaat over een toekomst voor de boerenbedrijven op een eiland met een rijke natuur waar vele gasten van komen genieten. Landbouw, natuur, beleving en toerisme verbonden. Ik ken geen mooier voorbeeld dan Schiermonnikoog. Ik wens jullie allen die er mee verder gaan veel succes en het nodige doorzettingsvermogen. Natuurmonumenten zal het initiatief steunen waar het maar kan.

Tot ziens!

Chris Braat

Contact