De boeren van Schiermonnikoog werken aan een biodiverse polder en lekkere kaas. Een derde belangrijke pijler binnen het project is ook te kijken hoe organistische reststromen van Natuurmonumenten, de gemeente of de boeren kunnen worden toegepast op het boerenland. Dit om de bodemkwaliteit en de biodiversiteit te vergroten en de verdroging van het land tegen te gaan, en tegelijk de afvoer van reststromen te verminderen. 

Bij organische reststromen denken we bijvoorbeeld aan:

  • Maaisel van de kwelder
  • Bermmaaisel
  • Het schonen van de sloten
  • Wei uit de toekomstige kaasproductie
  • Vaste mest

 

De boeren komen regelmatig samen om te leren van elkaars ervaringen, en maken een taakverdeling in het beheren van de reststromen. Hierin wordt intensief opgetrokken met Natuurmonumenten, de gemeente Schiermonnikoog en de provincie Fryslân. Zodoende wordt er geleerd van elkaar, en is er een betere harmonie tussen natuur en landbouw te bewerkstelligen. Omdat Schiermonnikoog is aangewezen als proeftuin voor natuurinclusieve landbouw, mag er in afstemming met de overheid geëxperimenteerd worden met een circulaire verwerking van de reststromen.

Met behulp van de provincie Fryslân is het team van Mulder Agro als specialist aangetrokken om de praktische uitwerking van de plannen voor de reststromen te realiseren. Mulder Agro heeft veel ervaring met de fermentatietechniek bokashi, waarmee de boeren op het eiland nu al experimenteren. Daarnaast zal er met open vizier ook naar andere methoden worden gekeken.

 

Contact