Nieuws

Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoekt wei-toepassingen

Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoekt wei-toepassingen

Eén van de pijlers van het biodiversiteitsproject op Schiermonnikoog is het produceren van eilander kaas.  In de toekomst zal er daarom een kaasmakerij op het eiland gerealiseerd worden. In het kader van het biodiversiteitsproject wordt circulair gedacht, en daarom...

Boeren in gesprek met overheden over landbouwtransitie

Boeren in gesprek met overheden over landbouwtransitie

Gedeputeerde Johannes Kramer wil 'alles uit de kast halen'. Het biodiversiteitsproject op Schiermonnikoog verloopt niet zonder slag of stoot, en daarom bieden verschillende overheden de helpende hand om te onderzoeken of er ondersteuning kan worden geboden aan de...

Aanpak Schiermonnikoog oplossingsmodel voor stikstofprobleem

Aanpak Schiermonnikoog oplossingsmodel voor stikstofprobleem

Een interessante publicatie van directbetrokkenen.  Gebiedsleider van Natuurmonumenten Chris Braat, voorzitter van BoerenNatuur Alex Datema en directeur van het Louis Bolk Instituut Jan Willem Erisman hebben een gezamenlijke visie gepubliceerd over het...

Gedeputeerde Kramer: ”we moeten ze helpen en dat gaan we ook doen”

Gedeputeerde Kramer: ”we moeten ze helpen en dat gaan we ook doen”

In VPRO-programma Buitenhof ging gedeputeerde Johannes Kramer (Provincie Fryslân) in gesprek met hoogleraar Integrale Stikstofstudies Jan Willem Erisman (Louis Bolk Instituut) over de stikstofproblematiek, en in het bijzonder over het vooruitstrevende initiatief van...

Oplossing Schiermonnikoogs stikstofprobleem lijkt in zicht, maar….

Oplossing Schiermonnikoogs stikstofprobleem lijkt in zicht, maar….

De boeren maken goede vorderingen in het biodiversiteitsproject. Echter, de Brusselse regelgeving dreigt roet in het eten te gooien.  Tv-programma EenVandaag bracht een bezoek aan melkveehouder Ludie van der Bijl, en sprak met hem over de voortgang van het...

Wat is stikstof? Hoe schadelijk is het?

Wat is stikstof? Hoe schadelijk is het?

De stikstofproblematiek in heldere taal.  De berichtgeving over stikstof krijgt momenteel veel aandacht in de media. Maar hoe zit het nu precies? Wat is stikstof en welke gevolgen hebben de recente ontwikkelingen voor Nederland? Een uitgebreide reportage in De...

Contact